PROIZVODI ZA MLEKARE

Garantujemo inovativna i prilagođene rešenja za postizanje
najvišeg nivoa kvaliteta hrane

PROIZVODI ZA MLEKARE     Analizatori Mleka     Milkana MULTI - TEST
Milkana MULTI - TEST

                 

Opis proizvoda

Analizatori uz pomoć kojih se vrši kontrola kvaliteta
ovčijeg i kravljeg mleka ultra-zvučnom
tehnologijom u kratkom vremenskom roku.

KARAKTERISTIKE
-analiza kravljeg i ovčijeg mleka
-izrađen od nerđajućeg čelika
-pri analizi se ne koristi kiselina ili bilo kakve hemikalije
-jednostavan je za upotrebu i čišćenje
-poseduje kabal za napajanje od 12 V za upotrebu u kolima
(rad na terenu)
-mogućnost izbora automatskog ili ručnog pogona
-automatsko pranje, CIP sistem pranja
-mogućnost povezivanja sa računarom
-sistem prikupljanja podataka (120 analiza i 999 dobavljača)
-obuka za korišćenje i servis
-jedna godina garancije

KRATKA SPECIFIKACIJA:

Parametri merenja (45 sekundi, 10 parametara) :

-mlečna mast
-suva materija bez masti
-dodata voda
-tačka mržnjenja
-proteini
-gustina
-laktoza
-provodljivost
-temperatura
-pH

Grupa sličnih proizvoda

                 


Milkana SUPERIOR plus


SAZNAJTE VIŠE

Milkana ESPRESS plus


SAZNAJTE VIŠE

Milkana SOMATIC SCAN


SAZNAJTE VIŠE

© MTM Solutions. Sva prava zaštićena